Pregled stupnjeva (prema ZEROJ)

Framework of Levels (based on the CEFR)

stupnjevi

 

Naši su stupnjevi u skladu s Europskim referentnim okvirom za jezike Vijeća Europe koji razlikuje ukupno 6 stupnjeva (A1 - C2), a oni su, ovisno o zahtjevnosti, raspodijeljeni na 2 ili 4  modula po 70 nastavnih sati.

 

Ovisno o životnoj dobi u kojoj se pristupa učenju, o redovitosti pohađanja, jezičnim sposobnostima i motivaciji, isti program se može savladati u kraćem ili duljem trajanju od predviđenog. U ovakvim slučajevima, pravovremeno ćemo vas uputiti polaznika na mogućnosti koje vam se nude.

 

 

ISHODI UČENJA PO VJEŠTINAMA NAKON ZAVRŠENOG STUPNJA

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Razumijevanje

Slušanje

Mogu razumjeti riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu ukoliko sugovornik govori polako i razgovijetno.

Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. osnovne osobne i obiteljske informacije, informacije vezane za kupovanje, neposredni okoliš, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih objava

Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili teme od osobnog i profesionalnog interesa ukoliko su iznesene relativno sporo i razgovijetno.

Mogu razumjeti duže govore i predavanja, te pratiti čak i složenu argumentaciju ukoliko mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.

Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kada veze nisu jasno izražene već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.

Nemam poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku.

Čitanje

Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na obavijestima izvješenima na javnim mjestima, plakatima ili katalozima.

Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

Mogu razumjeti tekstove u kojima se uglavnom koristi najučestaliji svakodnevni jezik ili jezik koji se odnosi na moj posao. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.

Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme i u kojima pisac zauzima određene stavove ili izražava određena stajališta. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu.

Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te uvažavati stilske različitosti. mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.

Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela.

Govor

Govorna

interakcija

Mogu voditi jednostavnu konverzaciju pod uvjetom da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice, te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći.  Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe.

Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. mogu sudjelovati u vrlo kratkim društvenim razmjenama premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam podržavao konverzaciju.

Mogu se nositi s većinom situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se dotični jezik govori. Mogu se bez pripreme uključiti u konverzaciju na teme koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).

Mogu komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom.

Mogu aktivno sudjelovati u raspravama u okviru poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove.

mogu se tečno i neusiljeno izražavati bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenje, te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.

Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza ili kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem, mogu se povući i preformuliranjem izričaja zaobići prepreku toliko spretno da to sugovornici jedva i primijete.

Govorna

produkcija

Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao svoje mjesto boravka i osobe koje poznajem.

Mogu koristiti niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, uvjete svog života, školovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisivao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma, te opisati svoje reakcije.

Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim za područje mog interesa.

mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.

Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom.

Mogu jasno i tečno iznositi činjenice stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne točke.

Pisanje

Pisanje

Mogu napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti obrasce osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelski prijavni obrazac.

Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavna osobna pisma, npr. komu na čemu zahvaliti.

Mogu napisati jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.

Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema iz područja svog interesa. Mogu napisati esej ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojem jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.

Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom, te razvijati svoja stajališta. mogu pisati o složenim temama u pismu, eseju ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.

Mogu napisati jasan, tečan tekst adekvatnim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne točke. mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.