Ispit za svjedodžbu s pravom javnosti

(upis u e-radnu knjižicu)

Ustanova za obrazovanje odraslih Škola stranih jezika Kezele izdaje svojim polaznicima verificiranih programa svjedodžbu o položenom stupnju (A1, A2, B1, B2, C1, C2) prema pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih.

Verificirani program mogu upisati sve osobe s navršenih 15 godina starosti.

Svjedodžba je javna isprava i upisuje se u e-radnu knjižicu, a može se steći na sljedeće načine:

1.   pohađanjem verificiranih programa u Školi stranih jezika Kezele

Po završetku stupnja polaznici pristupaju završnom ispitu koji se sastoji od pisane i usmene provjere stečenih znanja. Na pisanom dijelu provjerava se slušanje, pisanje i čitanje te vladanje jezičnim i gramatičkim strukturama, a na usmenom dijelu provjerava se govorna produkcija i govorna interakcija. Nakon uspješno položenog ispita polaznici dobivaju svjedodžbu s pravom javnosti koja se upisuje u e-radnu knjižicu. Za naše polaznike polaganje ispita uključeno je u cijenu tečaja.

 

Po završetku svakog modula (A1.1, A1.2, …) polaznici pristupaju pisanoj i usmenoj provjeri znanja. Nakon položenog ispita  polaznici dobivaju UVJERENJE o završenom modulu.

2.   Polaganjem ispita bez pohađanja verificiranih programa

Za kandidate koji posjeduju jezično znanje i žele steći Svjedodžbu s pravom javnosti i upisa u e-radnu knjižicu, Škola stranih jezika Kezele omogućava  polaganje ispita za svaki od 6 stupnjeva (A1 - C2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike - ZEROJ (eng. Common European Framework of Reference for Languages - CEFRL ili CEF)

Ispit se polaže kroz pisanu i usmenu provjeru kojom se ocjenjuju sve jezične vještine: slušanje, čitanje, pisanje, govorna interakcija i govorna produkcija. Rezultati ispita su poznati sljedeći dan, a svjedodžba se može preuzeti unutar dva radna dana.

Cijena ispita je 135,00 € / 1.017,16 kuna.

Kandidati ispit mogu prijaviti u tajništvu škole, telefonom ili emailom, a iznos za polaganje ispita potrebno je uplatiti prije samog ispita. Ispiti se održavaju prema dogovoru s kandidatom i traju ukupno 4 sata, no polaganje može biti organizirano u dva dana. Ako kandidat nije siguran koju razinu bi mogao položiti, preporučamo testiranje koje će pokazati približnu razinu znanja (A1 - C2).

Cijena testiranja je 13,50 € / 101,72 kuna.

Fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,5345 kn

 

Za sve dodatne informacije o ispitima i  načinima polaganja slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 042 /215 055 ili na email: info@skola-kezele.hr.