Pripreme za polaganje ispita iz slovenskog jezika

 

Ako razmišljate o nastavku školovanja ili karijere u susjednoj Sloveniji, bit će Vam potreban položen ispit iz znanja slovenskog jezika. Ispitu se pristupa u Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Centru za slovenski jezik kao drugi i strani jezik) u Ljubljani.

Ispiti se mogu polagati na tri razine, a preporučena satnica organiziranog rada (nastave) je:

  • osnovna razina (osnovna raven, A2-B1) – od 300 do 450 sati

  • viša razina (višja raven, B2) – 250 sati

  • razina odličnosti (raven odličnosti, C1-C2)200 sati

Polaganje ispita organizira se dva puta godišnje u Ljubljani i u nekim drugim gradovima u Sloveniji (osnovna razina), no postoji i mogućnost polaganja ispita van ispitnog rasporeda.

Kao pomoć u pripremi za ispite nudimo Vam programe čiji je cilj osposobiti Vas za polaganje ispita u što kraćem vremenu.

Rad se odvija u maloj grupi, a polaznici se usavršavaju u četiri jezične vještine: govoru, čitanju, pisanju i slušanju. Nastava se odvija u popodnevnim satima, 3 x tjedno po 2 ili 3 školska sata.

CIJENA PRIPREMA  s uključenim probnim ispitom:

– intenzivni ljetni program priprema u lipnju i srpnju 2018. –  30 šk. sati : 1.650,00 kn

– opći program tijekom 2018/2019. – 70 sati (1. semestar) + 70 sati (2. semestar) – 2.700,00 kn po semestru

Termini ispita za 2018. godinu pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik http://centerslo.si/izpiti/roki-izpitov/