CIJENE USLUGA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/18.

  Program stranog jezika : 70 nastavnih sati 1×2 ili 2×2 sata tjedno Cijena
01. Opći jezik A1 – B2 2.500,00 kn
02. Opći jezik C1 – C2 2.600,00 kn
03. Poslovni jezik A1 – C2 2.600,00 kn
04. Jezik struke (medicinski,pravni,financijski i ostali) 2.700,00 kn
05. Pripreme za međunarodne ispite i maturu / FCE , CAE , Proficiency 2.600,00 kn
06. Program konverzacije (B1 i B2 stupanj) 2.600,00 kn

Broj polaznika u grupi 8-12 . U grupi s manjim ili većim brojem polaznika satnica se umanjuje ili povećava u skladu s čl.21. Pravilnika o organiziranju i vođenju upisa. Za grupe manje od 4 polaznika utvrđuje se posebna cijena. Platiti možete – gotovinom, karticama, transakcijski račun Mogućnosti plaćanja i popusti:

  • cijela školarina odmah po zaključivanju ugovora a najkasnije do početka nastave gotovinom – popust 5%
  • Popust na plaćanje gotovinom ili karticom vrijedi do kraja upisnog roka . 
  •  Obiteljski popust vrijedi i nakon upisnog roka za grupe veće od 6 polaznika. 
  •  Plaćanje na rate:  
   • na 5 jednakih rata (1. rata kod upisa)
   • na 9 rata (1. rata -20% školarine) a ostatak u 8 jednakih rata

DODATNI POPUST – standardne grupe

  Drugi član porodičnog domaćinstva ili drugi jezik  
10 %
  Treći i svaki daljnji član ili jezik  
15 %
  Grupe sa 6 polaznika i manje nemaju pravo na dodatni popust.

OSTALE USLUGE

Ispit za svjedodžbu s pravom javnosti (vanjski pristupnici)
1.000,00
 
Provjera znanja – za izdavanje potvrde o znanju jezika (vanjski pristupnici)
500,00
 
Naknadno polaganje završnog ispita (polaznici škole – 3. rok – prijava u tajništvo)
200,00
 
Klasifikacijski ispit -po upisu umanjuje se 1. rata
100,00
 
Individualna nastava
Cijena prema dogovoru ovisno o dinamici održavanja nastave i programu (opći ili poslovni)
 
Izdavanje duplikata svjedodžbi,potvrda
100,00