CIJENE USLUGA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016/17.

  Program stranog jezika : 70 nastavnih sati 1×2 ili 2×2 sata tjedno Cijena
01. Opći jezik A1 – C2 2.500,00 kn
02. Poslovni jezik A1 – C2 2.600,00 kn
03. Jezik struke (medicinski,pravni,financijski i ostali) 2.600,00 kn
04. Pripreme za međunarodne ispite / FCE , CAE , Proficiency 2.600,00 kn
05. Program konverzacije (B1 i B2 stupanj) 2.600,00 kn

Broj polaznika u grupi 8-12 . U grupi s manjim ili većim brojem polaznika satnica se umanjuje ili povećava u skladu s čl.21. Pravilnika o organiziranju i vođenju upisa.

Platiti možete – gotovinom, karticama, transakcijski račun

Mogućnosti plaćanja i popusti:

  • cijela školarina odmah po zaključivanju ugovora a najkasnije do početka nastave
   gotovinom – popust 10%
  • cijela školarina odmah po zaključivanju ugovora
   Gotovina – 2.250,00 / 2.340,00 kn.
   Kartice – 2.375,00 / 2.470,00 kn.
  • na 5 jednakih rata ( 1. rata kod upisa)
  • na 10 rata ( 1. rata kod upisa)

2. – 9. rata mjesečno od 31.10.2013. – do 31.05.2014. )

DODATNI POPUST – standardne grupe

  Drugi član porodičnog domaćinstva ili drugi jezik  
10 %
  Treći i svaki daljnji član ili jezik  
15 %
  Grupe sa 6 polaznika i manje nemaju pravo na dodatni popust.

OSTALE USLUGE

Ispit za svjedodžbu s pravom javnosti (vanjski pristupnici)
1.000,00
 
Provjera znanja – za izdavanje potvrde o znanju jezika (vanjski pristupnici)
500,00
 
Naknadno polaganje završnog ispita (polaznici škole – 3. rok – prijava u tajništvo)
200,00
 
Klasifikacijski ispit -po upisu umanjuje se 1. rata
100,00
 
Individualna nastava
Cijena prema dogovoru ovisno o dinamici održavanja nastave i programu (opći ili poslovni)
 
Izdavanje duplikata svjedodžbi,potvrda
100,00