CIJENE USLUGA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020/21.

  Program stranog jezika : 70 nastavnih sati 1×2 ili 2×2 sata tjedno Cijena
1. Opći jezik A1 – B2 2.600,00 kn
2. Predškolski E1 i E2
2.500,00 kn
3. Đački A1.1
2.500,00 kn
4. Opći jezik C1 – C2 2.700,00 kn
5. Poslovni jezik A1 – C2 2.700,00 kn
6. Jezik struke (medicinski, pravni, financijski i ostali) 2.800,00 kn
7. Pripreme za međunarodne ispite i maturu / FCE , CAE , Proficiency 2.700,00 kn
8. Poslovni početni talijanski – mini grupa 2.960,00 kn
9. Poslovni početni njemački – mini grupa 2.960,00 kn
10. FAMA – konverzacijski klub – mjesečni dolazak na nastavu
280 kn
               – godišnji ugovor 2700kn uz 5 % popusta
2565 kn

 

CIJENE USLUGA ZA MINI GRUPE ŠKOLSKU GODINU 2020/21.

 Program stranog jezika Nastavni sati Broj polaznika u grupi Cijena
 01 . Opči jezik A1 – C1 50 3 3.333,00 kn
  60 4 2.960,00 kn
  66 5 2.800,00 kn
 02. Poslovni konverzacijski ili jezik struke 50 3 3.500,00 kn
  60 4 3.150,00 kn
  66 5 2.960,00 kn

Broj polaznika u grupi 7 – 12 . U grupi s manjim ili većim brojem polaznika satnica se umanjuje ili povećava u skladu s čl. 21. Pravilnika o organiziranju i vođenju upisa. Za grupe manje od 5 polaznika utvrđuje se posebna cijena. Platiti možete : gotovinom, karticama, na transakcijski račun Mogućnosti plaćanja i popusti:

  •   cijela školarina odmah po zaključivanju ugovora, a najkasnije do početka nastave      gotovinom – popust 5%
  •   Popust na plaćanje gotovinom ili karticom vrijedi do kraja upisnog roka . 
  •   Obiteljski popust vrijedi i nakon upisnog roka za grupe veće od 6 polaznika. 
  •   Plaćanje na rate:
   • na 5 jednakih rata (1. rata kod upisa)
   • na 9 rata (1. rata -20% školarine) a ostatak u 8 jednakih rata

DODATNI POPUST – standardne grupe

  Drugi član porodičnog domaćinstva ili drugi jezik  
10 %
  Treći i svaki daljnji član ili jezik  
15 %
  Dodatni popust se odnosi na opći jezik u grupi od 7-12 polaznika
  Grupe od 6 polaznika i manje nemaju pravo na dodatni popust.

OSTALE USLUGE

Ispit za svjedodžbu s pravom javnosti (vanjski pristupnici)
1.000,00
 
Provjera znanja – za izdavanje potvrde o znanju jezika (vanjski pristupnici)
700,00
 
Naknadno polaganje završnog ispita (polaznici škole – 3. rok – prijava u tajništvo)
200,00
 
Klasifikacijski ispit – po upisu umanjuje se 1. rata
100,00
 
Izdavanje duplikata svjedodžbi, potvrda
100,00
 

 Paket  1 – 10 školskih sati opći ili specijalizirani jezik

 Paket 2 – 20 školskih sati  opći ili specijalizirani jezik

 Paket 3  – 40 školskih sati opći ili specijalizirani jezik

Individualna nastava vrijedi za 1 na 1 ili 2 na 1. Za cijenu kontaktirajte tajništvo.