Stupnjevi Vijeća Europe Hrvatski naziv stupnjeva Broj modula Najmanji broj sati
A1 Pripremni 2 140
A2 Temeljni 2 140
B1 Prijelazni 4 280
B2 Samostalni 2 140
C1 Napredni 4 280
C2 Vrsni 2 140

Stupnjeve Vijeća Europe je, kao punopravni član Udruge EAQUALS (European Association for Quality Language Services), preuzela «KEZELE» – ŠKOLA stranih jezika i poslovne komunikacije Varaždin.

Referentni okvir razlikuje ukupno 6 stupnjeva koji su raspodijeljeni na 16 modula po 70 nastavnih sati. Kandidati bez predznanja upisuju se u 1. modul, a kandidati s predznanjem polažu prijamni ispit na temelju kojeg se daje preporuka za odgovarajuću grupu.

Na kraju svakog modula znanje polaznika se vrednuje pisanom i usmenom provjerom kao uvjet za prelazak u sljedeći stupanj

  • E – Program namijenjen polaznicima koji nikada nisu učili jezik pa moraju krenuti od slova i brojeva.
  • A1 – Polaznik može razumjeti i koristiti jednostavne svakodnevne izraze i vrlo jednostavne izričaje potrebne za zadovoljavanje određenih konkretnih potreba. Može se predstaviti, predstaviti druge osobe, može postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o sebi i drugima kao npr. o tome gdje živi, što radi, o ljudima koje poznaje i stvarima koje posjeduje. Može razgovarati na jednostavan način pod uvjetom da sugovornik govori polako i jasno, te da je spreman pomoći.
  • A2 – Polazni može razumjeti rečenice i uobičajene izraze vezane za područja neposrednog interesa /npr. osnovne informacije o sebi i svojoj obitelji, kupovanju, lokalnim geografskim činjenicama, poslu/. Može komunicirati u jednostavnim i rutinskim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim ili rutinskim područjima. Može jednostavnim jezikom opisati svoje porijeklo i životopis, okolinu u kojoj se trenutno kreće te svoje probleme i potrebe.
  • B1 – Polaznik može razumjeti bitne poruke jasno i standardnim jezikom iznesenog govora o poznatim temama o kojima se redovito govori na poslu, u školi, slobodnom vremenu i sl. Može se snaći u većini situacija za vrijeme putovanja područjem na kojem se taj jezik koristi. Može pisati jednostavne, povezane tekstove o poznatim temama ili temama od osobnog interesa. Može opisati iskustva i događaje, snove, želje i ambicije i formulirati kratka objašnjenja, te razložiti vlastita mišljenja i planove.
  • B2 – Polaznik može razumjeti glavne sadržaje kompleksnog teksta koji se bavi konkretnim ili apstraktnim temama, uključivši stručne rasprave iz svog područja rada. Može voditi razgovor tako tečno i spontano da redovna komunikacija s izvornim govornikom ne predstavlja napor nijednom od sugovornika. Može napisati jasan, detaljni tekst o raznovrsnim temama, te objasniti svoja stajališta o nekom pitanju navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.
  • C1 –  Polaznik može razumjeti veliki broj različitih, zahtjevnih, dužih tekstova i prepoznati implicitna značenja. Može se tečno i spontano izražavati bez primjetnih i dužih pauza. Može koristiti jezik fleksibilno i efikasno u društvenim, akademskim i profesionalnim kontekstima. Može napisati jasan, dobro strukturirani tekst o raznovrsnim temama, pokazujući da vlada vještinama organizacije teksta, te načinima spajanja i povezivanja rečenica.
  • C2 – Polaznik s lakoćom razumije pismene i usmene sadržaje. Može sažeti informaciju iz raznih govornih ili pisanih izvora, prenoseći i povezujući argumente i sadržaje u jasno izlaganje. Izražava se spontano, sasvim tečno i precizno, razlikujući fine nijanse značenja čak i u zahtjevnijim situacijama.