U skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih /15+/ a prema odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH upisujemo kandidate u verificirane programe stranih jezika te izdajemo svjedodžbe koje imaju status javne isprave.

UPIS U E- RADNU KNJIŽICU Natječaj za upis u programe učenja stranih jezika Temeljem članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije /NN 129/08/ i članka 10. Statuta Škole stranih jezika KEZELE, raspisuje se   NATJEČAJ ZA PROGRAME UČENJA STRANIH JEZIKA i to:

  • OPĆI ENGLESKI JEZIK – STUPANJ /A1-C2/
  • POSLOVNI ENGLESKI JEZIK- STUPANJ /A1-C2/
  • OPĆI NJEMAČKI JEZIK – STUPANJ /A1-C2/
  • OPĆI TALIJANSKI JEZIK – STUPANJ /A1-C2/
  • OPĆI FRANCUSKI JEZIK- STUPANJ /A1-C2

2 X godišnje  

Upisni rokovi : od 1.9 .- 20.9. te od 15.1.- 1.2.

Početak nastave: 10.rujan i 1. veljače, odnosno do popunjenja grupa. Upisati se mogu osobe s navršenih 15 godina, te završenim prethodnim stupnjem jezika, u početni- pripremni A1 stupanj pojedinog jezika, te temeljem prijamnog ispita.

Prijamni ispiti održavaju se ponedjeljkom i četvrtkom u 17.00 sati. Potrebno je ispuniti prijavnicu u tajništvu škole, te uplatiti 100 kn, za taj iznos umanjuje se školarina.

Naknadni upisi su mogući do popunjenja grupe do najviše 14 polaznika. Svjedodžbe o završenom stupnju imaju status javne isprave i upisuju se u radnu knjižicu.

Ravnateljica: Silvija Kezele Ispitni rokovi Sukladno standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih /NN 129/08/ ravnateljica škole stranih jezika „Kezele“ objavljuje ISPITNE ROKOVE od 15.siječnja do 01. veljače, te od 01. do 30 lipnja

1/ Polaznik je dužan ispit prijaviti najmanje 15 dana prije ispitnog roka, a ustanova je dužna polaznika informirati o rasporedu polaganja ispita najmanje 8 dana prije polaganja ispita.

2/ Polaznik ne može pristupiti polaganju ispita iz višeg obrazovnog razdoblja /modula/stupnja/ ako nije uspješno završio prethodno obrazovno razdoblje / modul /stupanj/

3/ Polaznik koji je tri puta neuspješno polagao ispit iz pojedinog jezika upućuje se na polaganje ispita pred povjerenstvom koje imenuje stručno tijelo utvrđeno Statutom ustanove.

4/ O ispitu se vodi zapisnik sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije / NN 129/08/ Ravnateljica Škole: Silvija Kezele