Škola stranih jezika Kezele

 • Škola s tradicijom i iskustvom djeluje od 1962. kao pravni slijednik Centra za strane jezike
 • EAQUALS-ov certifikat izvrsnosti u nastavi stranih jezika od 2002.
 • Akreditacija Ministarstva znanosti, obrazvanja i športa RH za programe stranih jezika
 • Stručni tim predavača od kojih je jedna imenovana za EAQUALS-ovu inspektoricu
 • Široki spektar programa općeg i poslovnog jezika te jezika struke
 • Praćenje zadovoljstva polaznika te uvažavanje njihovih prijedloga

Punopravna članica EAQUALS-a

Nakon vrlo detaljne i rigorozne dvodnevne inspekcije 2002. god. koja je obuhvaćala 5 stranih jezika, Škola KEZELE je postala punopravna članica Europske strukovne udruge za promicanje kvalitete u nastavi stranih jezika. Inspekcija se temelji na Eaquals-ovom Kodeksu ponašanja koji obuhvaća 3 povelje i to prema korisnicima usluga, zaposlenicima i vanjskim suradnicima te promidžbi i oglašavanju.
Inspekcijom je utvrđeno da su zadovoljeni visoki kriteriji u 12 segmenata koji su ocjenjivani.
Ovo članstvo i reinspekcija svake 3 godine obvezuju školu na ispunjavanje zahtjeva postavljenim Kodeksom poslovanja kojim se jamči visoki stupanj kvalitete pruženih usluga, potpuna točnost i vjerodostojnost objavljenih informacija, odsustvo svake diskriminacije temeljem rase, vjere, spola, nacionalnosti, te kodeks ponašanja prema zaposlenicima uz stalno stručno usavršavanje i redovito praćenje rada nastavnika i nadzor kvalificiranog stručnog voditelja škole.

ZAŠTO ODABRATI EAQUALS ŠKOLU?

ZATO ŠTO:
 • EAQUALS oznaka kvalitete omogućava poslodavcima odabir kvalitetnog i pouzdanog partnera u pouci stranih jezika.
 • EAQUALS standard jamči visoku stručnost i iskustvo predavača, europske standarde u poučavanju jezika, najsuvremenije nastavne metode koje su usmjerene na komunikaciju i rad u malim grupama.
 • EAQUALS –ovi inspektori neprestano provjeravaju rad članica, čime se osigurava visoka kvaliteta rada.
 • EAQUALS ne trpi stagnaciju – traži neprestano usavršavanje nastavnog kadra i poboljšanja u nastavnim metodama kao i vođenju škole. U protivnom se gubi pravo na članstvo.
 • EAQUALS neprestano provjerava i zadovoljstvo polaznika škola – članica, a njihove primjedbe doprinose poboljšanju kvalitete.

Više o Eaqualsu možete pročitati na www.eaquals.org

Zajednica za strane jezike pri HGK

Akreditirana smo članica Zajednice za strane jezike od osnivanja o čemu više možete pročitati na www.zajednicazsj.org