Jezici

ENGLESKI

NJEMAČKI

FRANCUSKI

ŠPANJOLSKI

TALIJANSKI

RUSKI

SLOVENSKI

ŠVEDSKI

HRVATSKI ZA STRANCE

Vrste programa

Programi za građanstvo

 • Programi općeg jezika – od pripremnog A1 do vrsnog C2
  – dinamika nastave 2 x 2 h tjedno i 1 x 2 h tjedno
 • Individualni programi – opći ili program skrojen prema osobnim potrebama polaznika
 • Specijalizirani programi – kroz stručnu terminologiju polaznici usvajaju specifična znanja:
  – Medical English
  – Legal English
  – Banking & Finance
  – Deutsch für Juristen
  – L’ italiano aziendale
  – Inservice Corporate Training

   Programi za tvrtke

Poslovna komunikacija podrazumijeva usvajanje vještina koje su potrebne za svakodnevno komuniciranje na poslu. Teme obuhvaćaju: vještine prezentacije sebe, proizvoda ili projekta, vještine pregovaranja/negotiating/, networking, brainstorming te case study, vezano za obrađenu temu, a jezik struke podrazumijeva teme specifične za neko područje djelatnosti.

Organiziranje “In-company” programa jamči redovitije prisustvovanje nastavi.

 • In company courses – opći ili specijalizirani program
 • In service corporate training – interaktivni program za poslovne ljude
 • “Tailored” courses – programi skrojeni prema potrebama polaznika

Kako to izgleda u praksi

Osnovni cilj naših programa je razviti komunikativnu kompetenciju a kod mladeži i odraslih osposobljavanje za kulturno, argumentirano iznošenje i suprotstavljanje mišljenja na stranom jeziku.

Radimo u grupama do 12 polaznika, gdje svatko ima priliku pričati i koristiti stečena znanja. Uz suvremene udžbenike, koriste se i aktualni materijali iz stranog tiska i Interneta.

Na satu razgovaramo što više na stranom jeziku od prvog sata, a kako bismo vas potakli da se što prije oslobodite i “progovorite”, koristimo raznolike teme i aktivnosti. Nastava se odvija kroz 4 vještine važne za usvajanje stranog jezika: čitanje, pisanje, slušanje te govor. Gramatičke strukture usvajaju se u funkciji govora kroz kreativan rad u paru ili grupi.

Individualna nastava idealan je način da naučite strani jezik po programu i dinamici koja je prilagođena Vama. Profesor se u potpunosti posvećuje isključivo Vama, a programe ćete savladati u kraćem vremenu.
Naši predavači stoje Vam na raspolaganju 1 sat tjedno.

Total Immersion

Program namijenjen polaznicima koji žele u najkraćem roku osvježiti svoje znanje stranog jezika prije nekog važnog sastanka i/ili poslovnog puta.

Dinamika

 • nekoliko sati komunikacije dnevno / vježbanje jezičnih vještina u simuliranim situacijama iz svakodnevnog i poslovnog života/
 • ručak s profesoricom omogućava usavršavanje jezika u stvarnim situacijama, u opuštenom okruženju.

Do sada smo postigli vrlo dobre rezultate na ruskom, engleskom i talijanskom jeziku.