Povodom Dana jezika proširili smo lepezu jezika kako bi Varaždincima približili taj višemilijunski svijet koji objedinjuje drevnu kulturu i najsuvremeniju tehnologiju.U srednjem vijeku arapski je bio jezik učenih ljudi i duhovnika u Sredozemlju i Aziji a danas je jedan od službenih jezika Organizacije Ujedinjenih Nacija.