Tijekom posljednjih 15-ak godina podučavali smo dance, austrijance, britance i talijane a ove godine podučavamo grupu srednjoškolaca iz Amerike i Meksika koji su došli na razmjenu u gimnaziju preko Rotary kluba.